[Papermoney] [Koleksiyon.Org]   [Türkçe] Türkçe

[Email] [Email]Last Update: 16 Jan 2019

FEATURED ITEM
Montenegro 10 Perpera
[Montenegro 10 Perpera]  [Montenegro All Banknotes]
Price 108.90 USD
Pick P-10
Year 1914
Grade 7.5 / 10.0
Lebanon 25 Piastres
[Lebanon 25 Piastres]  [Lebanon All Banknotes]
Price 21.35 USD
Pick P-42
Year 1948
Grade 6.0 / 10.0
 
BEING SOLD
Guyana 100 Dollars
[Guyana 100 Dollars]  [Guyana All Banknotes]
Price 3.80 USD
Pick P-36/b
Year ND(2005-2016)
Grade 10.0 / 10.0
Laos 10 Kip
[Laos 10 Kip]  [Laos All Banknotes]
Price 12.70 USD
Pick P-3
Year ND-1957
Grade 8.5 / 10.0
Uruguay 10 Pesos
[Uruguay 10 Pesos]  [Uruguay All Banknotes]
Price 12.70 USD
Pick P-37/c
Year L.1939
Grade 9.0 / 10.0

FEATURED ITEM
Australia 100 Dollars
[Australia 100 Dollars]  [Australia All Banknotes]
Price 216.70 USD
Pick P-48/d
Year 1992
Grade 10.0 / 10.0
Mozambique 1 Escudos
[Mozambique 1 Escudos]  [Mozambique All Banknotes]
Price 31.15 USD
Pick P-81
Year 1941
Grade 5.5 / 10.0

MAKALELER
    1. Emisyona Farklı Bakış

    Cumhuriyet kağıt para koleksiyonu yapanların hemen hemen hepsi ( bulunuyorsa ) koleksiyonlarında bulunan 1. emisyon kağıt paralarına bakıp saatlerce seyredebilirler.Bırakın kendi koleksiyonunda olanları , bir dergi, gazete yada bir katalogda bulunan resimlerine detaylıca bakmaktan kendilerini alamazlar. Tek sebebi değil ama bence sebeplerinden biri… Ressam Ali Sami Bey... Evet 1.Emisyon paralarımızın resim ,yazı ve süslemelerini gerçekleştiren Ressam Ali Sami Bey.

    16 Mart 1926 tarih ve 3284 sayılı kanunla çıkarılmasına karar verilen Cumhuriyetimizin ilk banknotlarının resim,yazı ve süslemeleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak için dönemin bakanlar kurulu tarafından Ali Sami Bey görevlendirilmiştir. Bir ülkenin özgürlük ve bağımsızlığının sembolüdür para basmak o yüzden genç cumhuriyetimizi tüm dünyaya duyurmak adına önemli bir rol üstlenmiştir 1. emisyon paralarımız.

1.emisyon 1.emisyon 1.emisyon 1.emisyon

    Bakanlar kurulunun 1925 yılında almış olduğu karar neticesinde Cumhuriyetimizin ilk banknotları 50 kuruş; 1; 2,5; 5; 10; 20; 25; 50; 100; 500; 1000 Lira olarak belirlenmiştir. Dikkatinizi çektiği gibi gerçekleşenden farklı olarak 11 küpür olarak planlanmıştır. Baskı ve kalıp maliyetinin yüksek olması sebebiyle sadece 1; 5; 10; 50; 100; 500; 1000 lik küpürler olarak basılması kararı alınmıştır. Böylelikle o dönemde basılması kararlaştırılan 153.748.563 liralık kağıt para miktarı 7 küpür olarak hazırlanmıştır.

    O günlerde Türkiye'de yeterli donanıma sahip matbaalar bulunmadığı için yurt dışından bir çok firma ile görüşmeler yapılmış ve 88.000 ingiliz sterlini karşılığında İngiliz Thomas de La Rue şirketi ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın ardından Ressam Ali Sami Bey klişelerde yer alacak resim ve süslemeleri hazırlayarak komisyonun onayını alır. Hazırlık çalışmaları 9 ay sürer. Bu çalışmalar sürerken klişeler üzerinde bulunacak yazı ve resimler tespit edilmiştir.

    Bu komisyon kararına göre;

  • 50; 100; 500; 1000 lik küpürler üzerinde Gazi Mustafa Kemal'in, 1; 5; 10 luk küpürler üzerinde Türkiye Cumhuriyetini simgeleyen bir resim bulunacaktır.
  • 500; 1000 liralık küpürlerde de Ankara'nın belirli manzaraları kullanılacak, diğer küpürler için Anadolu şehirlerinden birinin manzarası bulunacaktır.

    Dikkatli kolleksiyonerler farkına varmıştır. O dönem komisyon tarafından 50 ve 100 liralıkların arka yüzleri için düşünülen Ankara manzaraları 1 - 5 - 10 liralık küpürlerde kullanılmıştır. Küçük küpürler için belirlenmiş Anadolu şehirlerinden manzara resimleri ise 50 - 500 - 1000 liralık küpürlerde kullanılmıştır. Sizlere o dönemde hazırlanan 1. emisyon kağıt paraların resimleri hakkında Ali Sami Beyin verdiği bazı bilgileri aktarmak istiyorum. Bu bilgiler 6 - 7 - 8 Kanunisani 1927 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "Yeni paralarımız hakkında müfid malumat" başlıklı yazı dizisinden derlenmiştir.

    Ali Sami Bey bu yazıda 1 liralıklar için şu bilgiyi vermiştir.

    1 liralıkların yüz tarafında ziraati temsil eden bir resim vardır. Bu resimde genç Türk köylüsünün çift sürdüğü görülüyor. İkinci planda görünen dağ, eski Ankara'yı; meclis binası da yeni Ankara'yı remz eder.Bunun bordürü hattı kufi olarak "1 Türk lirası" ibaresinin tekrarı tekrarı ile teşkil edilmiştir. Bir liralığın arkasındaki bina Maliye Vekaleti binasıdır. Çerçeveyi teşkil eden motifler çok eski Türk sanayi-i tezyinesi bakayasından iktibas edilmiştir. Filigran Gazinin portresidir.

1.emisyon

    1 lira bu gün belki föylerimizin en başında gururla oturuyor. Bi çoğumuz bu para elimize geçtiğinde büyük heyecan duyduk, defalarca seyrettik. Önyüzünde kasketiyle çift süren milletin efendisi, başında yüce atamızın devrimlerinin simgesi şapka, TBMM önünde gururla çift sürüyor. Dikkat edin nasılda tatlı bir gülümseme ve gururla meclisi seyrediyor.

1.emisyon

    1.emisyonun en dikkat çekici küpürleri bana göre 5 ve 10 liralıklardır. Ön yüzünde Ay- Yıldız içinden atlayarak geçen bir bozkurt ve genç cumhuriyeti temsil etmektedir. Ardında Ankara Kalesi ve parıltılar saçan güneş, yeniden doğuşu simgeliyor. Dikkat çeken bir nokta da 5 liralıklarda mütevazi TBMM ilk binası, önü boş değil cıvıl cıvıl, otomobiller canlanan bir ulusun işareti. Bu banknot ile ilgili Sami Bey şunları söylemiş.

    5 liralıkların yüz tarafında ve ortadaki resim bozkurt timsalidir. Bu mevzuun tertibindeki mana şudur : Türklerin çok eski bir remzi olam hilalin ortasından yeni bir sıçrayışta şahlanan bozkurtu Ankara'dan doğan parlak bir güneş takdis ediyor. Sağ taraftaki küçük dairenin içinde ilk meclis binası vardır. Arkasındaki resim Ankara Bent deresi'ni ve köprüsünü gösteren şirin bir manzaradır.

1.emisyon

    50 liralık banknotta ön yüzde Atamız,arka yüzde Afyonkarahisar görünür.aynı röportajda Ali Sami Bey 50 liralık ve 100 liralık banknotlar için şunları söyler.

1.emisyon

    50 liralıklar, 10 liralıklara hiç benzemeyen bir bir tarzda iki taraflı bir çerçeveden terekküp eder. Etrafındaki bordür "üç iplik rümi" denilen çok eski bir Türk tezyinatıdır. Bunların zemin rengini teşkil eden şekil, birbiri içinden çıkmış serbest hututtan müteşekkil bir resimdir. Bu hutut, el ile hakk edilmiş olduğundan aynı serbestiyi muhafaza etmek şartıyla kopyası adim'ül'imkandır. Sağ ve solundaki çerçevenin birinde Gazi'nin portresi; mukabil çerçevede filigran olarak, kufi hutut ile "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresi vardır.Arka yüzdeki resim Afyonkarahisar manzarasıdır.

    100 liralıkların hususi bir tarzda tertip edilmiş olan çerçevenin ortasında Gazi Hazretlerinin portresi vardır ve filigranda 50 liralıkların aynısıdır. Arka tarafa gelince; bunun şekli eski Türk mamuriyesini temsilen yapılmıştır. Bu şekil tamamen orjinaldir. Bu iki kubbenin arasındaki balkondan görünen manzara, Debbağhane köprüsü tarafından Ankara'nın umumi manzarasıdır.

1.emisyon
1.emisyon

    500 liralıkların ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk ve yanında Sivas'taki Selçuklu şaheseri Gökmedrese. Gökmedrese ve etrafındaki süslemeler Anadolu tarihini, öz kültürünü taşıyan şehirleri anlatmaktadır. İlk ulusal kongremizin yapıldığı ve kurtuluş mücadelesinin başladığı şehir olarak Sivas Cumhuriyet tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Ali Sami Bey hazırladığı bu banknot resimleri için gazetede şunları söylemiş.

    Bu para kufi hatları temsilen yapılmış tezyini bir tertip üzerine bir tarafta Gazi Hazretleri'nin portresi, diğer tarafta da çok eski Türk asarının bir şaheseri olan Sivas'taki Gök Medrese'nin resmi vardır. Arka tarafında aynı usluba muvafık olarak yapılmış bir çerçeve içinde Sivas'ın umumi bir manzarası vardır. Bu kıymetli tezyinatı hemen hemen küfi hatları takliden yapılmış denilebilir. Londra'da en çok beğenilen paramız budur.

    1000 liralık küpürlerde genç cumhuriyetimizin en büyük atılımı olan demir yolu resmedilmiş. 10. yıl marşında gururla tekrarladığımız gibi en büyük banknotumuza gururla oturmuştur "demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan".

1.emisyon

    Sevgili arkadaşlar okuduğum kitap ve yayınlardan edindiğim notlardan hazırladığım bir yazıyı sizinle paylaşmak ve 1.emisyon paralarımıza bir başka açıdan incelemeyi istedim. Bir banknotun resmedilmesi dışında genç bir cumhuriyetin doğuşunu anlatan bu paralarımızı hazırlayan ressam Ali Sami Bey'in ellerine sağlık, huzur içinde yatsın.


Koray Tekay


Kaynaklar; Paranın Serüveni / Türkiye İş Bankası Yayınları
Cumhuriyet Dönemi Paralarında Siyaset ve İdeoloji / Tanju Demir
6-7-8 Kanunisani Cumhuriyet Gazetesi
DİĞER MAKALELER
1-) Kağıt Para Kondüsyon Derecelendirme     [Selim Doğan]
2-) 1. Emisyona Farklı Bakış     [Koray Tekay]  Şu anda okunan
3-) Bozukluğun Serüveni     [Koray Tekay]
4-) 2.Dünya Savaşındaki Tarafsızlığımızın Paralarımıza Yansıması     [Koray Tekay]
5-) Yeni Türk Lirası'na Geçiş     [Garanti Bankası]
6-) 2006'daki İsveç Paraları     [Selim Doğan]
7-) Batan Gemi : YORKSHIRE     [Koray Tekay]
8-) Para Koleksiyonu     [S Doğan] 04.01.2009
9-) TC Kağıt Para Koleksiyonu Yapacakların Dikkatine     [Doğan] 05.01.2009
10-) Osmanlı Madeni Para Koleksiyonu     [S Doğan] 01.03.2009


Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional

Design © Numismatic Market
[Sepet]

0 Items


0.00 USD


Collectioner Survey

Kolleksiyonculuğu ne için yapıyorsunuz?

Yatırım
Hobi
Ticaret
Zaman geçirmek

Other Surveys

FEATURED ITEM
9.Emission 5 Lira
[9.Emission 5 Lira]  [9.Emission All Banknotes]
Price 3.35 USD
Serial Nr. B579
Issue 2.Issue
Grade 10.0 / 10.0
 
BEING SOLD
7.Emission 20,000,000 Lira
[7.Emission 20,000,000 Lira]  [7.Emission All Banknotes]
Price 30.00 USD
Serial Nr. D80
Issue 1.Issue
Grade 10.0 / 10.0
7.Emission 500,000 Lira
[7.Emission 500,000 Lira]  [7.Emission All Banknotes]
Price 3.15 USD
Serial Nr. G35
Issue 3.Issue
Grade 10.0 / 10.0
7.Emission 1,000,000 Lira
[7.Emission 1,000,000 Lira]  [7.Emission All Banknotes]
Price 14.45 USD
Serial Nr. I07
Issue 2.Issue
Grade 10.0 / 10.0
6.Emission 50 Lira
[6.Emission 50 Lira]  [6.Emission All Banknotes]
Price 4.25 USD
Serial Nr. D45
Issue 1.Issue
Grade 10.0 / 10.0
5.Emission 100 Lira
[5.Emission 100 Lira]  [5.Emission All Banknotes]
Price 42.25 USD
Serial Nr. A24
Issue 5.Issue
Grade 7.0 / 10.0
7.Emission 5,000 Lira
[7.Emission 5,000 Lira]  [7.Emission All Banknotes]
Price 5.35 USD
Serial Nr. I38-...333
Issue 4.Issue
Grade 10.0 / 10.0
 
FEATURED ITEM
5.Emission 500 Lira
[5.Emission 500 Lira]  [5.Emission All Banknotes]
Price 322.25 USD
Serial Nr. M4
Issue 2.Issue
Grade 7.0 / 10.0